Hakkımda

Anasayfa » Hakkımda

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü (burslu) olarak bitirdikten sonra Maltepe Üniversitesine devam ederek “Akıl Sağlığı Çalışanlarının İş Doyumu, Öznel İyi Oluş Düzeyleri ve Mesleki Anksiyete Durumlarının İncelenmesi” başlıklı tezimle Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladım. 

Lisans öğrenimim süresince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü, Üsküdar Devlet Hastanesinde yaptığım stajlarda kıymetli hocalarla tanışıp, farklı vakalar görerek bilgi ve tecrübe kazandım. Devam eden lisans eğitimi süreci paralelinde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla birlikte gerçekleştirdiğim müzikal etkinliklerle, onların rehabilite olma sürecini yakından gözlemleme fırsatı buldum. Bunun yanı sıra Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev alarak; özel çocukların sosyal yaşam becerilerini geliştirmek adına onlarla çalışmalar yapıp, gelişim süreçlerine destek olacak etkinlikler organize ettim. 

2015’te Darıca Psikoterapi Enstitüsünde Prof.Dr. Tahir Özakkaş’ın öğrencisi olarak Bütüncül Psikoterapi Eğitim ve Süpervizyon sürecine başlayıp 2018 yılında başarıyla tamamladım. Eş zamanlı farklı kurumlarda seanslarımı sürdürdüm; bireysel terapi, çift terapisi, ergen ve yetişkin terapileri yapmaya devam ettim. Farklı terapötik yaklaşımlar; Psikanalitik psikoterapiler, Dinamik Terapiler, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi yelpazesinde eklektik bir bakış açısıyla çalışmaktayım. Ayrıca, 2019 yılında çalışmaya başladığım kurumda Dokuz Tip Mizaç Modeli ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler alarak, çalışmalar yaptım ve modelin terapötik yaklaşım ve yöntemlerinden seanslarımda faydalanmaya devam etmekteyim. 

Daha Fazla Bilgi ve Randevu Almak İçin Beni Arayabilirsiniz: