Psikolog Handan Horasan Kimdir?
Handan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü (burslu) olarak bitirdikten sonra Maltepe Üniversitesine devam ederek “Akıl Sağlığı Çalışanlarının İş Doyumu, Öznel İyi Oluş Düzeyleri ve Mesleki Anksiyete Durumlarının İncelenmesi” başlıklı tezimle Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamladım.

Lisans öğrenimim süresince Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü, Üsküdar Devlet Hastanesinde yaptığım stajlarda kıymetli hocalarla tanışıp, farklı vakalar görerek bilgi ve tecrübe kazandım. Devam eden lisans eğitimi süreci paralelinde, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalarla birlikte gerçekleştirdiğim müzikal etkinliklerle, onların rehabilite olma sürecini yakından gözlemleme fırsatı buldum. Bunun yanı sıra Özel Çocuklar Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak görev alarak; özel çocukların sosyal yaşam becerilerini geliştirmek adına onlarla çalışmalar yapıp, gelişim süreçlerine destek olacak etkinlikler organize ettim.
Blog Yazılarım
Danışan Yorumları
Daha Fazla Bilgi ve Randevu Almak İçin Beni Arayabilirsiniz: